PRZYGOTUJ SIĘ NA EMOCJE

ZGADYWACZ

Jeśli masz odwagę, to możemy się sprawdzić

Nie ponoszę jednak żadnej odpowiedzialności za skutki twojej decyzji

Pomyśl sobie dwucyfrową liczbę, np: 43

Nie mów głośno i naciśnij przycisk Dalej

Dla rozgrzewki i sprawdzenia się dodaj sobie cyfry wybranej liczby
np.: 4+3=7

Patrz się na ? i naciśnij przycisk Dalej

Teraz odejmij od wybranej liczby, liczbę otrzymaną z dodawania,
np: 43-7=36

Teraz już koniec liczenia. Zapamiętaj otrzymaną liczbę i przechodząc Dalej,
znajdź obrazek odpowiadający twojej liczbie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Masz 10s na zapamiętanie znaku przy liczbie i naciśnięcie Dalej, a ja wysilam obwody i odgaduję jaki symbol widziałeś

TWOJA KARTA TO...

TWOJA KARTA TO...

BINGO

Jeszcze raz ?

TAK
NIE